eLWiRa – jak dbamy o rozwój pracowników w WEBSENSA?

Czytaj

Rozwój zawodowy pracowników – jak o niego dbamy w WEBSENSA?

Współcześni pracownicy szukają w pracy nie tylko źródła zarobków, ale i szansy na rozwój. Jakie korzyści niesie inwestycja w rozwój zawodowy pracowników?

W nowoczesnym miejscu pracy pracownicy szukają czegoś ponad relacje czysto biznesowe. Chcą się czuć kimś więcej niż tylko zasobem i siłą roboczą. A od postawy lidera w dużej mierze zależy, jak pracownicy będą postrzegać środowisko, w którym pracują. Inwestycja w rozwój ludzi w firmie przynosi efekt w postaci jej sukcesu jako całości. 

Ludzie to najcenniejszy kapitał każdej firmy. Bez jego wzmacniania i doskonalenia nie ma rozwoju organizacji. Dlatego w celach strategicznych i planach merytorycznych firm powinno znaleźć się miejsce na stałe dbanie o rozwój pracowników. 

Dlaczego warto dbać o rozwój pracowników?

Każdy rozwój podnosi samoocenę. Ludzie wierzą wówczas w swoje kompetencje i chętniej z nich korzystają, podejmują wyzwania i dzielą się doświadczeniem z innymi. Dbanie o rozwój pracowników:

 • motywuje ich do rozwijania wiedzy i umiejętności, 
 • stwarza możliwości nawiązywania ze sobą lepszych relacji,
 • wzmacnia wewnętrzną bazę talentów firmy,
 • zapewnia lojalnych pracowników na różnych szczeblach,
 • pomaga organizacji przygotować długofalowe plany.

O tym, jak dbać o wartość pracownika w firmie, więcej w naszym artykule pt. Jak zatrzymać w firmie wartościowego pracownika?.

Jak dbać o rozwój zawodowy pracowników

Sposobem na planowanie rozwoju w firmie może być przygotowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego. To proces, który powinien być przeprowadzony wspólnie przez pracownika i lidera, a składa się z 3 kroków:

 1. Analiza potrzeb rozwojowych i motywacji pracownika vs. potrzeby i zasoby firmy. 
 2. Określenie celów rozwojowych (wynikają z analizy), jak poszerzanie wiedzy, zdobycie lub rozwinięcie umiejętności. 
 3. Wybór narzędzi (metod, form), które pozwolą osiągnąć założone cele w danym czasie, przy określonych zasobach organizacji (finansowych, czasowych).

Posiadając plany rozwojowe wszystkich osób w zespole, warto spojrzeć na nie pod kątem potrzeb całej organizacji i zobaczyć, czy są jakieś wspólne obszary dla wszystkich. 

Rozwój zawodowy w badaniach

 1. Według badania Gallup, 7 na 10 pracowników w USA zgłasza brak zaangażowania. Niezaangażowani pracownicy to na ogół ludzie, o których nie dba się w firmie.
 2. Zgodnie z raportem LinkedIn 2018 Workforce Learning, 93% pracowników pozostałoby w firmie dłużej, gdyby zainwestowała w ich karierę.
 3. Badanie przeprowadzone przez Employee Benefits News wskazuje, że średni koszt utraty pracownika to aż 33% ich rocznego wynagrodzenia. 

Metody i formy rozwoju pracowników 

Nie ma znaczenia, ile pieniędzy firma zainwestuje w rozwój, jeśli wybierze niewłaściwą formę. Wybór ten jest ważną decyzją, warto więc konsultować plany w tym zakresie z samymi pracownikami, bo to oni są beneficjentami programu rozwoju. Należą do nich np.:

 • Szkolenie praktyczne w miejscu pracy 
 • Programy i kursy szkoleniowe offline
 • Interaktywne szkolenie
 • E-learning i social learning 
 • Oceny pracownicze
 • Konferencje internetowe
 • Repozytoria wiedzy 
 • Rotacja zadań/stanowisk
 • Coaching, mentoring

Rozwój zawodowy pracowników w firmie WEBSENSA

W celu systematycznego dbania o rozwój swoich pracowników nasza firma stworzyła tzw. Laboratorium Wiedzy i Rozwoju. W jego ramach powołała do życia cykl spotkań pod nazwą eLWiRa (przybierając tym samym formę wdzięcznego imienia żeńskiego). 

Ma ono na celu wymianę wiedzy i doświadczenia między pracownikami. Poszczególne spotkania mają najczęściej charakter wykładów, ale również praktycznych laboratoriów. Obecnie odbywają się w formie zdalnej, coraz bardziej jednak angażują uczestników i pokazują, jak omawiane kwestie wyglądają w praktyce. Wszyscy pracownicy spotykają się online na około dwie godziny w piątki. Wówczas jeden z pracowników prezentuje jakiś wybrany temat związany z zakresem jego pracy.

Im lepsi są nasi ludzie  tym, co robią na co dzień, tym więcej zyskuje cała organizacja 

Mimo że spotkania te są na ogół jednostronnymi wystąpieniami, często przeradzają się w żywe dyskusje, które trwają jeszcze po zakończeniu prezentacji. Z radością zauważamy u naszych pracowników dużą otwartość na zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności czy dzielenie się swoim doświadczeniem.

Takie spotkania są integrujące i pozwalają na ciekawe dyskusje i kontakt ze współpracownikami – ogólnie zawsze staraliśmy się, żeby w jeden dzień w tygodniu była okazja na pracę nad projektami innymi niż te dla klientów. Takie wewnętrzne inicjatywy dają pracownikom możliwość rozwoju w wybranym przez siebie kierunku, a nie narzuconym przez potrzeby projektu tworzonego dla klienta – mówi Julia Wasilewska, Marketing & Event Manager w firmie WEBSENSA.

Początki i założenia eLWiRy

Inicjatywa takich spotkań wyszła we wrześniu 2019 roku od Jana Twardowskiego – Software Architekta w naszej firmie, przy wsparciu i akceptacji jej CEO – Michała Paluśkiewicza.

Jan Twardowski tak wyjaśnia motywy swojego pomysłu: 

Początkowo miała to być forma poszerzania wiedzy w ramach małego zespołu projektowego. Jednak pomysł przerodził się w coś szerszego, ogólnofirmowego. Doszedłem do wniosku, że nie ma sensu ograniczać tego tylko do wybranej grupy osób skoro prawie każdy w firmie może na tym skorzystać.

Zaczęliśmy od budowania fundamentów, czyli doskonalenia podstawowych umiejętności, których oczekujemy od ludzi, z którymi współpracujemy. Dalej pojawiły się bardziej zaawansowane tematy związane z konkretnymi specjalizacjami, architekturą systemów albo po prostu w jakiś sposób związane z naszą branżą.

Korzyści płynące z tej formy spotkań

Spotkania te mają na celu podnoszenie kompetencji, jak również budowanie kultury dzielenia się wiedzą. Z punktu widzenia słuchacza wydaje się, że jest to atrakcyjna forma rozwijania własnej wiedzy i poznawania nowych obszarów. Niesie ze sobą także sporo korzyści dla osoby, która prowadzi dane spotkanie. 

Przygotowanie wykładu/laboratorium wymaga dogłębnej znajomości tematu i często jest najlepszą formą usystematyzowania wiedzy na dany temat. A regularność tego rodzaju spotkań szerzy wśród pracowników naszej firmy kulturę ciągłego uczenia się i dzielenia się wiedzą z innymi, na której twórcom pomysłu bardzo zależy. Jego animator, Jan Twardowski, dodaje: Zauważam zadowolenie osób, które w tym uczestniczą i ich otwieranie się na zdobywanie nowych umiejętności. Bardzo cieszy mnie też zaangażowanie wielu osób w przygotowywanie spotkań, bo to pokazuje otwartość do dzielenia się wiedzą.

Tematy dotychczasowych spotkań w ramach eLWiRy

Poniżej podsumowaliśmy tematy naszych dotychczasowych wykładów i warsztatów – od najnowszych do najstarszych.

Jak efektywnie korzystać ze swojego środowiska pracy?, Jakub Szumski

Kuba po raz kolejny zaprezentował nam swoje flagowe wystąpienie. Opowiedział o tym, w jaki sposób można szybko i efektywnie korzystać ze swojego środowiska pracy, zaczynając od wykorzystania skrótów klawiszowych, przechodząc przez wybór sprzętu i oprogramowania, aż do sprawnego programowania w Vimie.

Web Accessibility: Screen Readers, Methods and Tools, Szymon Pepliński

Istotą prezentacji Szymona było ukazanie podstawowych zasad rządzących dostępnością w sieci. Autor wyjaśnił nam, jak prezentować informacje i elementy interfejsu użytkownika w produktach cyfrowych, by umożliwiały odbiór przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami i były dla nich zrozumiałe. Szymon w szczegółowy sposób poruszył wiele aspektów związanych z tematem Web Content Accessibility i zwrócił uwagę na jego rosnące znaczenie.

Deep content understanding – case study projektu DCU, Jan Twardowski, Rafał Klusek, Krzysiek Kodrzycki, Konrad Krawczyk, Karolina Łopińska

Ta prezentacja zbiorowa poruszała główne kwestie związane z realizowanym przez nas projektem DCU (Deep Content Understanding). Zespół przedstawił składające się na niego elementy architektoniczne oraz te z obszaru machine learning. Opisali, w jaki sposób stworzony przez nas system pomaga np. w rozpoznawaniu twarzy czy wyszukiwaniu podobnych obrazów na podstawie konkretnych cech. 

Wprowadzenie do metodyk zwinnych (Agile), Krzysiek Kodrzycki

Krzysiek przybliżył nam 12 zasad Agile i dokonał opisu na tle innych metodyk tradycyjnych i zwinnych (Agile vs Waterfall, Scrum, Kanban, Scrumban). Porównał ich wady i zalety oraz wytłumaczył, w jakiego rodzaju projektach sprawdzą się najlepiej poszczególne z nich. 

Systemy kolejkowe, Rafał Klusek

Podczas spotkania Rafał przedstawił wzorzec projektowy kolejki oraz jego typowe zastosowania w systemach informatycznych (np. event driven programming, asynchroniczna komunikacja między wątkami, batching). Następnie zaprezentował architekturę środowiska RabbitMQ oraz zalety i wady zastosowania kolejek w praktyce. 

Machine learning – wprowadzenie, zespół Data science: Artur Gajowniczek, Karolina Łopińska, Pavlo Oliynyk, Viktor Szabó

Ta prezentacja zbiorowa miała na celu wprowadzenie do tematyki sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nasz firmowy zespół data science rozpoczął od przedstawienia rozwoju dziedziny sztucznej inteligencji, przechodząc do obszarów zastosowania uczenia maszynowego, aż do sposobu działania sieci neuronowych. Był to wartościowy wstęp do tematyki machine learning dla tych z nas, którzy na co dzień nie pracują w projektach opartych na ML.

Jak tworzyć rzeczy ładne i dbać o estetykę w branży IT?, Alicja Krzyżanowska

Alicja z perspektywy grafika poruszyła kwestię wizualnego odbioru produktów cyfrowych. Omówiła zasady działania ludzkiego mózgu oraz zmysłu wzroku, a następnie przedstawiła dobre praktyki tworzenia materiałów na potrzeby komunikacji wizualnej w świecie cyfrowym. 

Korzystanie z Go Modules, Bartek Wiśniewski

Bartek wprowadził nas w tematykę Go Modules. Przedstawił sposoby zarządzania i dystrybucji kodu źródłowego w Go oraz  czym różnią się pakiety, moduły i repozytoria. Omówił wersje Go wspierające korzystanie z modułów. Objaśnił, jak stworzyć i uruchomić moduł w Go oraz jak powinna wyglądać jego prawidłowa struktura. 

Biblioteka Vue 3 – nowe funkcjonalności, Damian Rutkiewicz

Damian ukazał nowe funkcje Vue 3 poprzez m.in. porównanie z Vue 2. Spośród najważniejszych nowości wymienił: większą szybkość, wielkość, reaktywność, łatwość w rozwoju czy przyjazność dla platform natywnych. 

Jak pisać utrzymywalny kod w  Go, Jakub Szumski

Autor prezentacji opisał nam swoje doświadczenia z pisania kodu w Go na podstawie rocznego doświadczenia pracy nad jednym z naszych projektów. Wyróżnił takie tematy, jak: dependency injection + komponenty, testowanie, monitoring, fallback, dwa deploye z jednego kodu, porównanie z Pythonem, oraz code review.

Asynchroniczności w Pythonie na przykładzie użycia biblioteki Asyncio, Krzysiek Kodrzycki

Krzysiek zawarł w prezentacji część teoretyczną, w której wstępnie wyjaśnił zagadnienie asynchroniczności i równoległości oraz przedstawił koncept wątków i procesów w systemach operacyjnych. Następnie omówił GIL w Pythonie, porównał biblioteki threading, multiprocessing, asyncio; ostatnią szczegółowo (Event Loop, async/await, Tasks/Futures/Couritines). Część warsztatowa dotyczyła tworzenia loopów perkusyjnych za pomocą asyncio. 

Debugowanie aplikacji, Rafał Klusek

Temat obejmuje głównie zagadnienie bugów i ich rodzajów. Rafał wymienił wśród nich literówki, błędy składniowe (niezgodność z gramatyką języka), logiczne (błędna implementacja algorytmu), funkcjonalne (niezgodność z wymaganiami), “heisenbugi” (trudne do replikacji błędy, głównie przy przetwarzaniu wielowątkowym); omówił ponadto: defensive programming, proces debugowania i dostępne narzędzia.

Zaawansowane użycie bazy ClickHouse, Bartek Wiśniewski 

Bartek przedstawił nam zasady działania bazy ClickHouse pokazując, jak efektywnie z niej korzystać. Omówił, jak przetwarzać informacje z wykorzystaniem wielowymiarowej bazy danych oraz generować raporty analityczne w czasie rzeczywistym oraz za pomocą zapytań SQL. Wspomniał też jak radzić sobie z błędnymi danymi. 

Algorytmy i struktury danych LeetCode, Marek Wawreniuk

Prezentacja przybliżyła zagadnienie algorytmów i ich wykorzystania w programowaniu. Marek podszedł do tematu od praktycznej strony i zadał uczestnikom kilka zadań algorytmicznych dostępnych na platformie LeetCode (służącej nauce i doskonaleniu umiejętności kodowania). Warsztaty dały nam okazję do poćwiczenia na problemach algorytmicznych i strukturach danych. 

Czym jest frontend?, Jan Siemiński 

Celem prezentacji Janka było wytłumaczenie, czym jest frontend, ukazując go jako obszar pomiędzy użytkownikiem a backendem. Wymienił elementy składające się na frontend (np. JQuery, HTML, CSS, UX, UI, Responsive WDA, MDV, HIG, PHP). Omówił krótko budowę wyszukiwarek internetowych oraz opisał narzędzia i sposoby na zbudowanie własnej, funkcjonalnej aplikacji.

Czym jest backend?, Rafał Klusek

Rafał zaprezentował tajniki backendu w odniesieniu do aplikacji webowych. Omówił szerzej zagadnienie komponentów typowych dla aplikacji backendowej (aplikacja, serwer, bazy danych, kolejki, storage), możliwości komunikacji (CRUD, REST, synchroniczna i asynchroniczna) oraz najczęściej spotykane formaty wymiany danych (HTTP, WSDL, gRPC).

Projekt podsumowujący dotychczas przerobione tematy, Jan Twardowski

Janek podsumował dotychczasowe spotkania od początku istnienia eLWiRy zdobytą wiedzę w zakresie m.in. sprawnego korzystania z systemu i linii poleceń, działania Gita i Dockera, czy własnego środowiska pracy. Następnie zaproponował wykonanie (głównie indywidualnie) miniprojektów, które pozwoliły uczestnikom sprawdzić w praktyce, czy tematy okazały się dla nich jasne i zrozumiałe.

Docker – wykorzystanie w praktyce (warsztaty), Jan Twardowski 

Autor prezentacji Janek, przekonuje, że zrozumienie podstaw Dockera pozwala na korzystanie z gotowych obrazów lub tworzenie własnych. W ramach warsztatów zaproponował wykonanie trzech ćwiczeń z wykorzystaniem Dockera. Były to: 1. wyświetlanie daty; 2. serwowanie plików; 3. korzystanie z Registry.

Docker – podstawy (warsztaty), Jan Twardowski

Celem prezentacji Janka było pokazanie bardziej praktycznych aspektów używania Dockera. Podkreślił że znajomość Dockera jest bardzo ważna w naszej codziennej pracy. Opisał takie elementy, jak stawianie bazy danych, tworzenie aplikacji w django i podłączanie się do nowej bazy danych. Na koniec zachęcił uczestników do zgłębiania dokumentacji we własnym zakresie.

Środowisko pracy – zasady sprawnego korzystania, Jan Twardowski we współpracy z innymi programistami

Kilkoro z naszych pracowników (Bartek Wiśniewski, Jan Siemiński, Marek Wawreniuk, Rafał Klusek, Jakub Szumski i Kateryna Rozanova) podzieliło się swoim doświadczeniem, związanym z organizacją własnego środowisko pracy i narzędziami, z jakich korzystają, by je usprawnić. Opowiedzieli m.in. o tym, jakich używają skrótów klawiszowych, o przydatnych w ich pracy narzędziach, sposobach organizacji okien czy uruchamiania kodu. 

Git – jak działa i jak go prawidłowo używać, Jan Twardowski 

Prezentacja Janka miała na celu wytłumaczenie sposobu działania Gita i naszego podejścia do używania go w projektach. Poruszył on takie tematy, jak: rozproszony system kontroli wersji (ang. DVCS), staging area, świadome commitowanie, czy elementy składające się na właściwy workflow.

Obsługa Linuxa z poziomu terminala, Jan Twardowski

Prezentacja Janka wprowadziła nas w zagadnienie korzystania z terminala. Janek wyróżnił elementy składające się na sprawne poruszanie się po nim: przeglądanie, pliki, symbole, systemy, edytory, SSH, zmienne środowiskowe, następnie omówił ścieżkę do jego uruchomienia i dał uczestnikom zadanie praktyczne, aby sprawdzili zdobytą wiedzę.

Powiązane artykuły

5 najbardziej przydatnych narzędzi dla freelancerów – zestawienie

Praca freelancera wymaga dobrej organizacji, ale istnieją narzędzia wspierające w zarządzaniu czasem. Przeczytaj o tych najbardziej przydatnych!

Jak znaleźć wymarzoną pracę? Wykonaj te 8 kroków

Niemal 90% osób jest niezadowolonych ze swojej pracy. Jak dołączyć do pozostałych 10%? Przeczytaj, jakie cechy powinna mieć Twoja wymarzona praca!