Software developer vs. software engineer – czy te stanowiska (rzeczywiście) czymś się różnią?

Czytaj

Software developer vs. software engineer – czy te stanowiska się różnią?

Software developer vs. software engineer – choć bywają używane zamiennie, różnią się zakresem pracy. Przeczytaj o podobieństwach i różnicach.

Software developer vs. software engineer – zdarza Ci się mylić te stanowiska? Chociaż czasem używa się ich zamiennie, to w rzeczywistości różnią się zakresem pracy, umiejętnościami i obowiązkami. Software developer i software engineer w istocie pełnią inne role. W tym artykule wskazujemy różnice i podobieństwa między nimi.

Skąd wynika mylenie stanowisk software developera i software engineera? Przede wszystkim z faktu, że zakres ich prac i wymagane kompetencje mogą się pokrywać. Generalnie rolę software engineera cechuje większa różnorodność zadań i większy zakres odpowiedzialności. Wymaga ona zatem szerszego zestawu umiejętności, chociażby z dziedziny zarządzania. Z kolei rola software developera jest bardziej wyspecjalizowana. Może być specjalistą w zakresie jednego czy dwóch języków oprogramowania lub skupić się na wybranej niszy, jak np. tworzeniu aplikacji mobilnych.

Software developer – co to za pozycja?

Software developer to ktoś, kto jest kreatywny i ma wiedzę techniczną, aby wymyślić innowacyjny program i umieć go wdrożyć. Projektuje i buduje programy desktopowe, mobilne i webowe. Bierze udział we wszystkich etapach rozwoju oprogramowania – poza kodowaniem, również w końcowym w testowaniu i wdrożeniu.

Ta rola może wymagać współpracy z klientem na etapie tworzenia projektu teoretycznego, jednak przez większość czasu software developer pracuje sam. Postępuje zgodnie z metodologią rozwoju oprogramowania lub strukturą dostarczania projektu, taką jak Scrum, XP lub Kanban.

Zakres obowiązków software developera:

 • pisanie kodu do programów i aplikacji,
 • tworzenie dokumentacji oprogramowania,
 • testowanie oprogramowania przed wdrożeniem,
 • rozwiązywanie błędów w kodzie w celu zwiększenia jego wydajności,
 • dokonywanie przeglądu kodu i tworzenie pomysłów na jego zoptymalizowanie,
 • dbanie o wysoką jakość i spójność oprogramowania,
 • zarządzanie swoim czasem pracy zgodnie z harmonogramami.

Kompetencje software developera:

 • znajomość języków programowania, np. Java, C#, C++, Python,
 • rozumienie logiki kodu – nawet w językach, których nie zna,
 • znajomość algorytmów i struktur danych,
 • doświadczenie w korzystaniu z repozytoriów kodu, np. GitHub,
 • umiejętności analityczne (do porównywania potrzeb z możliwościami oprogramowania),
 • uważność i dbałość o szczegóły,
 • zdolności komunikacyjne,
 • umiejętność zarządzania swoją pracą w równoległych projektach. 

Software engineer – co robi ten programista?

Software engineer to ktoś, kto stosuje zasady inżynierskie do konstrukcji baz danych i procesu rozwoju, czyli cyklu życia produktu, a także analizę matematyczną i zasady informatyki do tworzenia oprogramowania. To biegły programista, który jest w stanie zarządzać złożonym systemem.

Jest wystarczająco doświadczony, by zbudować w pełni działającą aplikację, ale przede wszystkim wiedzieć, jak ją stworzyć w sposób łatwy do refaktoryzacji, samodzielnej dokumentacji, a w efekcie łatwiejszego debugowania.

Inżynierowie są do pewnego stopnia software deweloperami, bo na jakimś etapie pracy mogą przejmować ich role, ale cel ich pracy leży w architekturze i nadzorowaniu systemu jako całości.

Zakres obowiązków software engineera:

 • przyjmowanie w projektach roli lidera, konsultanta i indywidualny kontrybutora,
 • projektowanie, rozwijanie i testowanie oprogramowania, 
 • nadzorowanie technicznych planów projektów,
 • zarządzanie zasobami, koordynowanie zadaniami programistycznymi,
 • współpraca z personelem IT, operacyjnym i programistycznym przez cały cykl życia oprogramowania,
 • analizowanie potrzeb użytkowników i definiowanie wymagań dotyczących oprogramowania,
 • ocena wykonalności projektu, ograniczeń kosztowych i czasowych,
 • konsultacje z klientami w zakresie specyfikacji i projektu.

Kompetencje software engineera:

 • wiedza techniczna i doświadczenie w pracy nad projektami o szerokim zakresie,
 • biegłość w projektowaniu wzorców, aby tworzyć odporne na uszkodzenia systemy,
 • umiejętność korzystania z automatyzacji testów za pomocą takich narzędzi, jak Gherkin czy Cucumber,
 • zdolność tworzenia i utrzymywania architektury IT, wielkoskalowych magazynów danych i systemów chmurowych,
 • umiejętność efektywnej pracy zarówno samodzielnie, jak i w zespole,
 • nadzorowanie złożonych programów do analizy, projektowania i rozwoju systemów.

Software developer vs. software engineer – podstawowe różnice 

 • Software developer jest siłą twórczą programowania i częścią jego cyklu, który zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem programów; software engineer uczestniczy w cyklu życia oprogramowania na większą skalę, łącząc potrzeby klienta z odpowiednimi rozwiązaniami technologicznymi. 
 • Software developer pisze oprogramowanie przy użyciu istniejących narzędzi; software engineer projektuje i planuje zastosowanie zasad inżynierii do tworzenia oprogramowania.
 • Software developer koncentruje się na tworzeniu kodu i programów funkcjonalnych i ma umiejętności techniczne potrzebne do tworzenia produktów; software engineer postępuje zgodnie z systematycznym procesem rozumienia wymagań, współpracując z interesariuszami i opracowując rozwiązanie, które spełnia ich potrzeby.
 • Software developer nie zawsze ma taką samą wiedzę techniczną i doświadczenie co software engineer, aby móc realizować całościowy projekt i zarządzanie całym systemem.
 • Software developer częściej pracuje sam; software engineer jest częścią większego zespołu.

Software developer vs. software engineer – zarobki

Zarobki w Polsce (miesięczne)

Zarobki na obu stanowiskach uzależnione są od lokalizacji (województwo, małe czy duże miasto), wielkości firmy (w mniejszych wyższe), doświadczenia (staż pracy), rodzaju umowy oraz specjalizacji.

Software developer

Ich pensje zależą od doświadczenia i technologii, w których się specjalizują. Wg raportu Randstad dla stanowisk juniorskich miesięczne wynagrodzenia to 6000–14 000 zł brutto. Wg raportu Hays Java developer zarabia 12 000–20 000 zł brutto na UoP. Analogicznie JavaScript developer może otrzymać 12 000–15 000 zł. Z kolei wg wynagrodzenia.pl zarobki brutto wahają się od 7 860–11 930 zł (średnio 9650 zł). 

Software engineer

Jak wynika z większości danych, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi ok. 10 000–11 000 zł brutto. Wg portalu wynagrodzenia.pl zawierają się w przedziale 7000–11 400 (średnio 9 100). Wg Indeed senior software engineer zarabia 16 000 zł.

Zarobki w Wielkiej Brytanii (roczne)

Software developer

Wg Glassdoor średnia krajowa pensja wynosi 39 943 GBP rocznie. Junior software developer zarabia 27 034 GBP, a senior software developer 55 359 GPB, zaś Java developer 49 883 GPB. Z kolei wg Payscale średnia roczna wynosi 31 363 GBP.

Software engineer

Zgodnie z Jobted, w zależności od stażu i doświadczenia, jego średnia pensja wynosi 48 000 GBP brutto rocznie (ok. 3000 GBP netto miesięcznie), czyli o 18 400 GBP (+62%) wyższa niż średnia płaca krajowa. Specjalista ten może spodziewać się średniej pensji początkowej 26 000 GBP, zaś najwyższa może przekroczyć 130 000 GBP. Wg Payscale jego pensja wynosi rocznie 38 946 GPB.

Software developer vs. software engineer – które stanowisko jest dla Ciebie?

Odnoszący sukcesy software developer i software engineer będą wykazywali podobne cechy: kreatywność, logiczne myślenia i zdolności matematyczne. Wymagane od obu umiejętności twarde najczęściej się pokrywają, ale w przypadku inżynierów wykraczają poza wiedzę techniczną.

Software engineer, zarządzając danymi, musi korzystać z najlepszych praktyk w zakresie inżynierii systemów. Pracuje zazwyczaj z tą samą technologią, co software developer, ale wykorzystuje w swojej pracy także analitykę, testowanie, skalowanie oraz doskonałą komunikację – z programistami i użytkownikami.

Natomiast praca software developera jest bardziej wyspecjalizowana. Koncentruje się na elementach technicznych i funkcjonalnych. Software developer może być specjalistą w zakresie jednego czy dwóch języków oprogramowania lub skupić się na wybranej niszy, np. tworzeniu aplikacji mobilnych. Rzadko realizuje całościowy projekt czy zarządza całym systemem. Z drugiej strony, ma więcej przestrzeni na poszerzanie swoich umiejętności i otwartą drogę do awansu np. na stanowisko software engineera.

Podsumowanie

Na koniec warto wspomnieć, że zdefiniowanie zakresu pracy software developera i software engineera w dużej mierze zależy od konkretnej firmy. Dlatego przed aplikowaniem na wybrane stanowisko, warto dokładnie prześledzić wymagania opisane w ofercie pracy; natomiast na rozmowie kwalifikacyjnej – ustalić z rekruterami wspólne rozumienie zakresu obowiązków na dane stanowisko.

Czy wiesz już, na którym stanowisku lepiej się sprawdzisz? Zobacz nasze oferty pracy dla developerów: Kariera w WEBSENSA👋🏻

Powiązane artykuły

Metody zarządzania projektami IT – tradycyjne, zwane kaskadowymi

Metody zarządzania projektami IT dzielimy na kaskadowe i zwinne. Przeczytaj o tych tradycyjnych (kaskadowych), jak Waterfall czy PRINCE2.

Web Content Accessibility Guidelines – tworzenie produktów cyfrowych zgodnie z WCAG

Co to jest dostępność sieci oraz WCAG? Jak ułatwić korzystanie z internetu osobom niepełnosprawnym? Przeczytasz w tym artykule.