14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania

Czytaj

14 zawodów w IT bez umiejętności programowania

Choć kodowanie jest w IT preferowaną umiejętnością, to istnieje wiele prac, które jej nie wymagają. Poznaj 14 zawodów w IT bez programowania!

Czy możliwa jest praca w branży IT bez umiejętności programowania? Jak najbardziej! Bo choć kodowanie jest w dziedzinie technologii jedną z bardziej preferowanych umiejętności, to istnieje wiele prac, które jej nie wymagają. Obejmują one m. in. funkcje menedżerskie, sprzedażowe czy marketingowe. W tym artykule opisujemy 14 zawodów w IT bez programowania.

Zawody w IT bez programowania:

1. Analityk danych

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 1. Analityk danych (Data scientist)

Analityk danych (Data analyst) zajmuje się badaniem dużych zbiorów danych w celu identyfikowania na ich podstawie kluczowych wzorców i trendów. Swoje ustalenia i prognozy przekazuje kierownictwu firmy, pomagając w planowaniu przyszłych działań i prognozowaniu przychodów. W efekcie ma to służyć wzrostowi zysków, redukcji kosztów, ekspansji rynkowej itp.

Analityk danych używa różnych automatycznych narzędzi do ekstrakcji danych ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz narzędzi statystycznych do identyfikowania, analizowania i interpretowania wzorców i trendów. Stanowisko to wymaga znajomości:

  • statystyki i pakietów statystycznych do analizy zbiorów danych, takich jak SPSS, MS Excel, SAS;
  • oprogramowania do wizualizacji danych, jak Tableau, ClickView, Power BI, Qlik, Data Studio;
  • platform przetwarzania danych, jak Hadoop czy Apache Spark.

Data analyst musi mieć podstawowe umiejętności matematyczne, jak prawdopodobieństwo, algebra liniowa, wektory i macierze, rachunek wielowymiarowy i zrozumienie ekonometrii. 

2. Administrator systemu

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 2. Administrator systemu (System administrator)

Administrator systemu (System administrator) zarządza w firmach fizycznymi komponentami sieci i systemów komputerowych. Zapewnia właściwe ich funkcjonowanie, wydajność i bezpieczeństwo. Czyni to poprzez konfigurowanie systemów dla pracowników, rozwiązywanie problemów z awariami oprogramowania, konfigurowanie serwerów, instalowanie i konserwowanie routerów sieciowych, kabli i akcesoriów oraz tworzenie kopii zapasowych plików.

Aby zajmować to stanowisko, musi dobrze rozumieć ogólne systemy operacyjne, koncepcje sieciowe, bezpieczeństwo systemu, bazy danych itp. Znajomość podstaw programowania może być tutaj przydatna, ale nie jest niezbędna.

3. Projektant UI/UX

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 3. Projektant UI/UX

Projektant UX jest odpowiedzialny za stosowanie zasad informatyki, psychologii, marketingu i technologii w sposobie funkcjonowania produktów cyfrowych. Jego główną rolą jest projektowanie oprogramowania i platform, aby spełniały wymagania użytkowników. Podstawa nauka kodowania może okazać się im pomocna przy współpracy z programistami podczas fazy prototypowania, ale nie jest to warunek niezbędny. 

Z kolei projektant UI ponosi szczególną odpowiedzialność za zaprojektowanie całego interfejsu i układu produktu od strony wizualnej.

W przypadku obu stanowisk potrzebne są zrozumienie projektowania graficznego i technologii internetowych oraz praktyczna znajomość narzędzi wireframing takich jak UXPin, Figma, Adobe XD. Może być przydatna podstawowa znajomość HTML, CSS i JavaScript, heurystyki oraz cyklu życia oprogramowania. Zdarza się, że firmy zatrudniają jednego specjalistę do obsługi obu zadań.

4. Projektant graficzny (grafik)

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 4. Projektant graficzny (Graphic designer)

Projektant graficzny (graphic designer) wykonuje zawód z pogranicza twórczości artystycznej i informatyki, z wykorzystaniem komputera oraz innych rozwiązań technologicznych.

Nieodłącznym elementem jego pracy są specjalistyczne programy do projektowania, jak Adobe Photoshop, Adobe inDesign, Corel Draw czy Adobe Illustrator. Dzięki nim tworzą obrazy i inne reprezentacje wizualne dla firm i klientów Mogą to być logotypy, banery, strony internetowe i reklamy.

5. Specjalista SEO / Content marketing manager

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 5. Specjalista SEO / Content marketing manager

Specjalista SEO (Search Engine Optimization) testuje i analizuje strony internetowe w celu optymalizowania ich pod kątem wyszukiwarek. Pracuje nad generowaniem ruchu w witrynie i zwiększaniem liczby leadów.

Powinien mieć wiedzę na temat działania algorytmów wyszukiwarek i strategii, takich jak badanie słów kluczowych, metadane oraz monitorowania wskaźników wydajności za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics. Warto, aby byli na bieżąco z najnowszymi trendami SEO

Współpracuje z zespołami tworzącym strony internetowe oraz marketingowymi (w szczególności ze specjalistami od treści). Udziela im rad, jak przestrzegać dobrych praktyk SEO na stronie.

Content marketing manager z kolei odpowiada za treści internetowe, w tym e-maile, blogi, strony docelowe i reklamy w mediach społecznościowych. Przeprowadza testy A/B w celu określenia najskuteczniejszych strategii, identyfikacji profili użytkowników. Czasem  nadzoruje członków zespołu działu, takich jak graficy, copywriterzy i redaktorzy. 

6. Technical writer 

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 6. Technical writer

To ktoś, kto konwertuje lub kompiluje złożone informacje w zwięzły, prosty i łatwy do zrozumienia dokument. W firmach IT jest zobowiązany do pisania lub aktualizowania dokumentacji produktu lub usługi, takiej jak specyfikacje projektowe, instrukcje obsługi, przewodniki po zasobach, białe księgi itp.

Technical writer tworzy treści techniczne zarówno dla użytkowników, jak i do komunikacji wewnętrznej z pomocą odpowiednich zespołów. Oprócz doskonałej umiejętności pisania, musi posiadać dobre umiejętności badawcze i eksploracyjne

7. Tester jakości oprogramowania (manualny)

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 7. Tester jakości oprogramowania (manualny)

Tester odgrywa ważną rolę w tworzeniu oprogramowania – uzupełnia niejako pracę programistów, dbając o najwyższą jakość produktu końcowego. Testuje działanie oprogramowania/witryny w poszukiwaniu błędów, które zakłócają użytkownikowi korzystanie z nich. Dokumentuje błędy i przekazuje deweloperom do usunięcia.

W przeciwieństwie do testera automatycznego, nie musi znać konkretnych języków programowania czy dedykowanych narzędzi (choć wiedza ta może być pomocna). W tej pracy najważniejsza jest skrupulatność, umiejętność analitycznego myślenia i znajdywania rozwiązań. Dobrze, jeśli ma doświadczenie w QA i zarządzaniu projektami, znajomość frameworków Agile i testów regresji.

8. Specjalista ds. sprzedaży technologii i usług informatycznych

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 8. Specjalista ds. sprzedaży technologii i usług informatycznych

Prowadzi sprzedaż rozwiązań informatycznych – sprzętu, oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej oraz usług wdrożeniowych, projektowych i opieki posprzedażowej (serwisu). Może także zajmować się działaniami w obszarze SaaS (Software as a Service), tj. udostępnianiem oprogramowania w chmurze. 

Specjalista ten musi wykazywać się typowymi umiejętnościami dobrego sprzedawcy – odpowiadanie za generowanie leadów, negocjowanie kontraktów i zawieranie transakcji, zarządza relacjami z klientami i dostawcami. 

9. Rekruter IT

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 9. Rekruter IT (Technical recruiter)

Rekruter IT (Technical recruiter) to ktoś, kto odkrywa, przeprowadza rozmowy i prezentuje kandydatów na stanowiska w IT. Jak każda osoba w tej roli powinien wykazywać się doskonałymi umiejętnościami prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych i zdolnościami interpersonalnymi.

Jednak w tej branży to nie wystarczy. Musi mieć dodatkowo wiedzę na temat poszczególnych stanowisk IT i zakresu ich obowiązków, znajomość terminologii branżowej oraz podstawową wiedzę techniczną i technologiczną.

10. Employer branding specialist

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 10. Employer branding specialist

Jeszcze niedawno był to pracownik działu HR, komunikacji lub marketingu. Z czasem zaczęto wyodrębniać stanowisko specjalisty odpowiedzialnego za budowanie wizerunku firmy. Kreowanie tego wizerunku można podzielić na dwa obszary:

  • Employer branding wewnętrzny – nastawiony na pracowników firmy. Skupia się na tworzeniu przyjaznej atmosfery pracy, począwszy od właściwego procesu rekrutacji i wprowadzenia nowego pracownika, oraz możliwości rozwoju w postaci szkoleń i działań integracyjnych. Może też wydawać gazetki firmowe.
  • Employer branding zewnętrzny – skierowany do potencjalnych pracowników. Celem jego działań jest tworzenie wizerunku firmy jako atrakcyjnego pracodawcy. Polega na uczestnictwie w targach pracy, aktywnej promocji firmy na uczelniach oraz dbanie o efektywne i trafiające do grupy docelowej ogłoszenie rekrutacyjne.

Specjalistom w tej dziedzinie przyda się wykształcenie wyższe na kierunkach: zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations, marketing czy socjologia.

11. Project manager

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 11. Project manager

Nadzoruje planowanie, realizację i zakończenie określonego projektu. Zapewnia, że wszyscy członkowie zespołu wykonują odpowiednią pracę, testy projektowe i dotrzymują terminów, a praca spełnia standardy firmowe i regulacyjne. Więcej: Product manager vs. project manager – różne role w projektach IT

12. Product manager

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 12. Product manager

Nadzoruje cały cykl życia nowego produktu, od koncepcji do uruchomienia. Ściśle współpracuje ze wszystkimi działami, w tym rozwojem, projektowaniem, marketingiem i kierownictwem, aby zapewnić, że określony produkt spełnia określone potrzeby klienta, spełnia standardy jakości i jest zgodny z harmonogramem. Więcej: Product manager vs. project manager – różne role w projektach IT

13. Product owner

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 13. Product owner

Odpowiada za definiowanie wizji produktu i priorytetów w ramach backloga zespołu. Pełni rolę wewnętrznego eksperta klienta dla zespołów programistycznych. W zwinnym środowisku odpowiada za codzienne spotkania scrumowe i zarządzanie sprintami.

Czasem wchodzi w kilka ról – stratega biznesowego, analityka, łącznika z interesariuszami, ale także projektanta produktu i kierownika projektu. Więcej: Product owner – kim jest i jakie ma zadania w projekcie?

14. Scrum master

14 zawodów w IT BEZ umiejętności programowania: 14. Scrum master

Pełni funkcję służebną wobec zespołu scrumowego opracowującego produkt– zajmuje się w w nim procesem wymiany informacji. Pomaga product ownerowi tworzyć i udoskonalać historię, usuwa czynniki rozpraszające pracę, by zespół wypełnił ją na czas.

To ktoś z cechami przywódczymi, poza zwierzchnictwem kogokolwiek z zespołu, kto ma poprowadzić ludzi we właściwym kierunku, a zarazem im służyć i pomagać. Więcej: Scrum master – kim jest i jaką rolę pełni w projekcie?

Zawody w IT bez programowania – podsumowanie

Twoje zainteresowania i umiejętności odpowiadają któremuś z wymienionych stanowisk? Być może szukamy kogoś takiego, jak Ty! Zajrzyj na naszą stronę internetową: WEBSENSA Career, aby dowiedzieć się więcej o naszych projektach i kulturze pracy. Nie wahaj się aplikować, jeśli uważasz, że pasujesz do naszej firmy!

Powiązane artykuły

Metody zarządzania projektami IT – tradycyjne, zwane kaskadowymi

Metody zarządzania projektami IT dzielimy na kaskadowe i zwinne. Przeczytaj o tych tradycyjnych (kaskadowych), jak Waterfall czy PRINCE2.

Web Content Accessibility Guidelines – tworzenie produktów cyfrowych zgodnie z WCAG

Co to jest dostępność sieci oraz WCAG? Jak ułatwić korzystanie z internetu osobom niepełnosprawnym? Przeczytasz w tym artykule.