Czytaj

Czy lokalne usługi IT są lepszym wyborem niż zagraniczne rozwiązania?

Szukając usług informatycznych, możesz się zastanawiać – zatrudnić większego dostawcę zagranicznego czy lokalną firmę IT? Ten artykuł pomoże Ci wybrać.

Technologia informatyczna i cyberbezpieczeństwo są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji. Systemy w szybkim tempie ewoluują i stają się bardziej złożone, co sprawia, firmom spoza branży IT coraz trudniej jest samodzielnie zarządzać procesami. Coraz większe znaczenie ma w technologii IT nie tylko jakość, ale i szybkość działania. Istnieje wiele materialnych i niematerialnych korzyści, jakie niesie za sobą model outsourcingu lokalnego. To trend, który stale rośnie.

Dlaczego firmy decydują się na outsourcing?

Z usług outsourcingowych korzysta coraz więcej przedsiębiorstw w celu zmniejszenia kosztów, zwiększenia efektywności czy zdobycia konkurencyjnej pozycji na rynku. W kontekście usług IT oznacza to, że kontrola nad procesami i infrastrukturą informatyczną przedsiębiorstwa zlecana jest wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie.

Struktura IT zarządzana przez lokalną firmę informatyczną to ogromne ułatwienie, głównie dla kadry kierowniczej. Menedżerowie nie tracą czasu, oszczędzają na kosztach i mogą skupić się na planowaniu kluczowych działań swojej firmy. 

Według globalnego badania outsourcingu przeprowadzonego przez firmę Deloitte:

 • 59% firm stwierdziło, że cięcie kosztów było głównym powodem outsourcingu specjalistów IT;
 • 57% firm stwierdziło, że usługi outsourcingu IT umożliwiły firmie skupienie się na podstawowych funkcjach biznesowych;
 • 47% potwierdziło, że outsourcing IT rozwiązał ich problemy z wydajnością.

Outsourcing lokalny

Czynnik geograficzny ma ogromne znaczenie przy wyborze firmy outsourcingowej. Outsourcing lokalny rozwiązuje wiele problemów i przyjął się na dobre, zwłaszcza że branża IT stoi w Polsce na bardzo wysokim poziomie i można znaleźć wielu wykwalifikowanych i niezawodnych specjalistów IT. Jak szukać odpowiedniego usługodawcy? 

Obok czynnika geograficznego, ważne jest dopasowanie firmy IT do swojej branży. Należy wziąć pod uwagę zakres i wielkość rynku, na którym firma informatyczna realizuje swoje usługi. Doświadczenie nabyte w określonej dziedzinie dzięki zrealizowanym na danym polu projektom może znacząco wpływać na jakość, czas i sposób, w jaki firmy ze sobą współpracują.

Wybór outsourcingu na rynku lokalnym wydaje się bardziej korzystny dla firm niż szukanie go poza granicami kraju, a nawet miasta. Firmy muszą codziennie monitorować prace i wchodzić w interakcje ze swoimi współpracownikami. Dzięki bliskości geograficznej zwiększa się szansa na szybkie zebranie danych na temat działalności, systemów/aplikacji, z których korzysta klient. A szybsza wymiana opinii i pomysłów może prowadzić do lepszych gotowych produktów.

Korzyści z lokalnych usług IT 

1. Bliższy kontakt i osobista współpraca

Chociaż kontakt bezpośredni nie jest konieczny przez cały czas trwania usługi czy projektu, może się okazać niezbędny, jeśli następuje awaria czy projekt nie przebiega zgodnie z oczekiwaniami. Bliskość w tym przypadku oznacza:

 • znacznie łatwiejsze i lepsze wykorzystanie czasu;
 • wyższy i bardziej elastyczny poziom kontroli;
 • potencjalnie większa współodpowiedzialność usługodawcy; 
 • możliwość prowadzenia bezpośrednich spotkań ze zdalnymi członkami zespołu w tych samych godzinach pracy; 
 • szybsze i bardziej produktywne połączenia konferencyjne;
 • możliwość aktualizowania lub zmiany parametrów pracy oraz monitoringu w czasie rzeczywistym.

2. Wspólny rynek i model biznesu

Szeroko rozumiany outsourcing IT to przede wszystkim kompleksowe wsparcie firmy przez zewnętrznego partnera. Jednak nie każda firma zewnętrzna może być partnerem. Największe szanse na dobre partnerstwo może przynieść znajomość rodzimego rynku i zbliżony model pracy i biznesu. Partner lokalny:

 • rozumie biznes usługodawcy, działa proaktywnie, planuje i pomaga w rozwoju;
 • bierze współodpowiedzialność za działanie i rozwój środowiska informatycznego firmy partnerskiej;
 • stara się być możliwie najbliżej klienta.

3. Brak barier językowych i kulturowych

Przepływ informacji jest jednym z ważnych czynników prawidłowej współpracy. Outsourcing lokalny w znaczny sposób zmniejsza, a nawet eliminuje bariery językowe i kulturowe, a problemy są rozwiązywane we właściwym czasie i w efektywny sposób. Gdy klienci i kontrahenci działają w tym samym środowisku językowym i kulturowym:

 • zapobiega się rozbieżnościom między celami i oczekiwaniami a ich interpretacją;
 • unika się popełnienia błędów i nieporozumień mogących skutkować gorszym produktem czy kosztownymi konsekwencjami na różnych etapach współpracy;
 • eliminuje ryzyko ewentualnego braku zaufania, co może prowadzić do załamania przepływu informacji niezbędnych do pomyślnego zakończenia usług i projektów. 

4. Ochrona własności intelektualnej 

Prawna ochrona własności intelektualnej (IP) ma kluczowe znaczenie w przypadku korzystania z usług outsourcingowych w ramach projektu. A dane to jeden z najważniejszych zasobów firm. Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej różnią się w zależności od kraju. Podczas pracy z personelem zagranicznym własność intelektualna może być narażona na kradzież lub zostać rozpowszechniana na świecie bez zgody czy ochrony prawnej. W przypadku usługi lokalnej takie ryzyko jest zdecydowanie mniejsze. 

5. Oszczędność finansowa

Outsourcing lokalny przynosi niezaprzeczalną oszczędność na usługach i zarządzaniu projektami. Wiąże się on ponadto z mniejszą liczbą ukrytych kosztów. Przykłady: 

 • znacznie łatwiej, szybciej i taniej jest spotkać się osobiście z usługodawcą lokalnym niż odwiedzać zagranicznych dostawców, przekraczać strefy czasowe i generować koszty na podróże;
 • komunikowanie się i zarządzanie w czasie rzeczywistym oznacza bardziej terminową współpracę między klientami a wykonawcami;
 • nie traci się cennego czasu na edukowanie zagranicznych kontrahentów w zakresie procedur i protokołów firmy zlecającej i ich wdrażanie.

6. Podleganie tym samym prawom i procedurom

Outsourcing lokalny oznacza, że ​​pracując z obywatelami swojego kraju, wszystkich obejmuje to samo prawo. Klienci mogą być pewni, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów prawnych, sporów dotyczących umów i innych kwestii wymagających arbitrażu, każda zaangażowana strona będzie objęta tym samym prawem. 

Jest to z natury rzeczy bardziej bezpieczne także pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia ataku cybernetycznego lub zdarzenia geopolitycznego, które mogłoby zakłócić lub zamknąć usługi.

7. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Jak wiadomo, rola biznesu w życiu społecznym ma ogromne znaczenie w skali nie tylko globalnej, ale przede wszystkim lokalnej. CSR staje się jednym z głównych wyznaczników przy wyborze dostawców usług outsourcingowych, bowiem celem CSR jest uwzględnienie w działalności przedsiębiorstw interesów kontrahentów, partnerów, społeczeństwa oraz środowiska. 

Korzystne jest robić interesy z firmami IT, które pomagają lokalnej społeczności rozwijać się (inwestowanie w nią poprzez darowizny na rzecz szkół, programów społecznych, drużyn sportowych itp.). To mądra długoterminowa inwestycja dla wszystkich zaangażowanych nie tylko ze względu na wyniki finansowe.Więcej celach i korzyściach płynących z idei CSR: CSR w Polsce i na świecie – długoterminowa wartość odpowiedzialnego biznesu.

Podsumowanie

Wybór firmy informatycznej w bliskim zasięgu geograficznym ma niezaprzeczalne zalety i wydaje się bardziej praktyczny niż korzystanie z usług zagranicznych korporacji. Współpraca z zespołem znajdującym się w tym samym kraju, a nawet w tym samym mieście przebiega łatwiej. Nie odczuwa się różnic kulturowych czy językowych i nie występują ograniczenia, np. w postaci stref czasowych, co wspomaga współpracę w czasie rzeczywistym. Do podobieństw należą również uwarunkowania prawne.

Jeśli szukasz dostawcy oprogramowania, który trafnie zrozumie potrzeby Twojej firmy, zapraszamy do kontaktu z ekspertami WEBSENSA. Dostosowujemy nasze usługi do konkretnych wymagań naszych klientów, zapewniając bezpośrednią współpracę. Skontaktuj się z naszymi specjalistami.

Powiązane artykuły

Software “szyty na miarę” – jakie korzyści może przynieść Twojej firmie?

Software "szyty na miarę" może podnieść przewagę konkurencyjną Twojej firmy. Przeczytaj o wadach i zaletach dedykowanego oprogramowania.

Oprogramowanie na zamówienie – 6 systemów IT dla Twojej firmy

Opisujemy 6 systemów IT wspierających działania biznesowe. Sprawdź, czy oprogramowanie na zamówienie to dobry wybór dla Twojej firmy.