Generative AI w 2024 – przygotuj swoją firmę na tę rewolucję

Czytaj

Generative AI w 2024 – przygotuj swoją firmę na tę rewolucję

2024 będzie rokiem masowego wdrażania Generative AI w niemal każdej branży. Przeczytaj, jak przygotować firmę na te zmiany i wykorzystać potencjał GenAI.

Rok 2024 roku będzie czasem wdrożeń generatywnej AI na masową skalę. Skorzystanie z tej przełomowej chwili przez liderów firm jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ich organizacji. GenAI wyznacza bowiem nowe granice wydajności dla niemal wszystkich branż. Dlatego już dziś warto przygotować swój biznes na nadchodzącą rewolucję. W naszym artykule przeczytasz, jak to zrobić!

GenAI – prognozy na najbliższe lata

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o „przyszłości generatywnej AI”, gdy tymczasem ona jest tu i teraz. Tempo rozwoju możliwego zastosowania GenAI w różnych branżach skłania liderów firm do inwestowania w coraz bardziej innowacyjne rozwiązania.

1. 72% firm zainwestuje w AI w najbliższych 12 miesiącach

Jak wynika z raportu Automation Anywhere, 40% firm wdraża już generatywne rozwiązania AI, a 72% firm zainwestuje w AI/ML w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

2. Rynek AI osiągnie wartość 1345,2 mld USD do 2030

Nastąpi znaczne zwiększenie wielkości rynku AI – wg Markets and Markets do 2030 roku osiągnie wartość 1345,2 miliarda USD, przy rocznym wskaźniku wzrostu 36,8%.

3. GenAI znacznie pobudzi kreatywność w firmach

Badanie przeprowadzone przez Accenture wykazało, że 97% menedżerów na świecie zgadza się, że podstawowe modele GenAI umożliwią połączenia między typami danych, rewolucjonizując miejsce i sposób wykorzystania AI. Z tego prawie wszyscy zgadzają się, że GenAI:

 • pobudzi znaczną kreatywność i innowacyjność (98%),
 • zapoczątkuje nową erę inteligencji korporacyjnej (95%).

„Chociaż GenAI będzie miała dalekosiężny wpływ, to aby wykorzystać w pełni jej szanse, liderzy muszą zainterweniować już teraz, ponieważ wymaga to znacznych inwestycji w dane, ludzi i dostosowanie podstawowych modeli do unikalnych potrzeb organizacji”Paul Daugherty, dyrektor naczelny grupy Accenture

4. Już w 2023 największe firmy wdrożyły GenAI w oprogramowanie

Według Forbes w 2023 roku firmy przyspieszyły z wbudowaniem funkcji GenAI w swoje oprogramowanie i aplikacje – od wyszukiwarek, jak Bing i Google, przez narzędzia zwiększające produktywność, jak Office, po aplikacje społecznościowe, jak Snapchat, oraz platformy branżowe, jak Expedia czy Coursera.

Podkreślono, że GenAI staje się skuteczną strategią przyciągania klientów do doświadczenia nowej generacji. Wskazano zastosowania w przykładowych zawodach:

 • prawnicy – szybkie podsumowanie orzecznictwa, przyspieszenie sporządzania umów;
 • lekarze – sporządzanie notatek pacjentów i opisu zdjęć medycznych;
 • programiści – przyspieszenie pisania oprogramowania, testowania i debugowania wyników.

Zrozumienie, w jaki sposób możemy zwiększyć ludzką inteligencję i możliwości, aby wykonywać pracę szybciej, wydajniej i bezpieczniej, będzie ważną umiejętnością w miejscu pracy w 2024 roku.

Wpływ GenAI – wyzwania dla firm

Jak wynika z artykułu Code and Theory, liderzy produktów i marketingu skupiają się obecnie na zagadnieniu, w jaki sposób GenAI może wywrzeć widoczny wpływ na doświadczenia klientów.

Wyzwania na 2024 rok dotyczą:

 • zdefiniowania na nowo wartości swojej działalności;
 • przyjrzeniu się możliwościom nowych narzędzi, funkcji i rozwiązań usług;
 • koncentracji na efektywności operacyjnej – w jaki sposób AI usprawni procesy, przyspieszy pracę, zmieni zespoły i role;
 • jakie typy talentów należy pozyskać, aby napędzać następną generację rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji;
 • jak zautomatyzować istniejące dane i informacje, w zakresie których można szkolić się w ramach LLM;
 • jak chronić dane ze względów prawnych i związanych z prywatnością.

GenAI zwiększa ludzkie możliwości realizując rolę "drugiego pilota", partnera kreatywnego lub doradcy

Aby zapewnić korzyści zarówno pod względem wartości dla obsługi klienta, jak i wydajności operacji biznesowych, organizacje muszą dążyć do połączenia priorytetów zewnętrznych i wewnętrznych.

Stanie się to możliwe, gdy stworzą strategie przekrojowe, które połączą wielodyscyplinarne zespoły. Organizacje, które potrafią obsługiwać zespoły hybrydowe, wyprzedzą konkurencję we wdrażaniu AI.

GenAI – łatwość wdrożenia

Uniwersalność i dostępność rozwiązań Generative AI sprawiają, że zyskują one popularność, przynosząc korzyści firmom różnej wielkości w niemal wszystkich branżach.

 1. Uniwersalność zastosowań w wielu branżach. Modele GenAI mają zdolność do wykorzystania różnorodnych danych, co umożliwia ich zastosowanie w wielu sektorach. Ich zaawansowane algorytmy przetwarzają ogromne ilości informacji, generując wartościowe wyniki, co znacząco przyspiesza innowacje.
 2. Łatwość korzystania. Większość rozwiązań GenAI oparta jest na komunikacji w języku naturalnym (polski, angielski i in. języki) i duża łatwość ich wykorzystania, nawet do bezpośrednim kontakcie z klientami czy pracownikami.
 3. Niski poziom inwestycji. Poprzednie generacje rozwiązań AI (np. klasy Deep Learning) wymagały na ogół wieloletnich inwestycji – w zbieranie danych, przetwarzanie ich, uczenie czy tworzenie własnych modeli AI. Modele Gen AI są już nauczone i gotowe do natychmiastowego wykorzystania i zintegrowania się z Twoimi zbiorami danych.

Korzyści z wdrożenia GenAI

Czynnikiem pozwalającym jak najlepiej wykorzystać potencjał GenAI jest nowe spojrzenie na proces pracy i przemyślenie, jak wesprzeć zespoły w ich zadaniach oraz pomóc w nadążaniu za zmianami technologicznymi.

Technologia ta już radykalnie zmienia sposób, w jaki pracownicy wchodzą w interakcje zarówno między sobą, jak i ze swoimi klientami, napędzając rozwój całej organizacji. W efekcie GenAI wnosi wartość biznesową, możliwość zwiększania przychodów, obniżenia kosztów i lepszego zarządzania ryzykiem.

Przykłady korzyści:

 • poprawa produktywności, wydajności i przepływu pracy poprzez automatyzację (ręcznych lub powtarzalnych zadań);
 • usprawnianie istniejących procesów i generowanie nowych pomysłów;
 • przyspieszenie prac badawczo-rozwojowych.

W 2024 roku GenAI wyniesie automatyzację procesów biznesowych na nowy, rewolucyjny poziom, katalizując nową erę wydajności.

 • zapewni niespotykaną dotąd szybkość i kreatywność w obszarze badań projektowych;
 • znacząco zwiększy produktywność programistów poprzez automatyzację pisania kodu i szybką konwersję jednego języka programowania na inny;
 • znacznie wesprze zarządzanie przedsiębiorstwem i bezpieczeństwo informacji, chroniąc przed oszustwami i poprawiając zgodność z przepisami.

GenAI – obszary wykorzystania

Jakąkolwiek dziedzinę czy branżę reprezentujesz, GenAI modyfikuje procesy, jest wsparciem dla poszczególnych działów i przynosi efektywną komunikację między nimi, a w efekcie szybkie podejmowanie decyzji. Stanowi doskonałe narzędzie przy kompleksowej obsłudze klienta czy procesie zatrudniania.

Dzięki zdolności GenAI do generowania mowy, tłumaczenia tekstów mówionych i pisanych, generowania obrazów czy transkrypcji audio można zaoszczędzić czas i pieniądze.

Jak GenAI może wesprzeć Twoja firmę?

 • przeszukiwanie nieustrukturyzowanych danych (oferta produktowa, dokumenty prawne, umowy z klientami);
 • analizowanie trendów i detekcję anomalii;
 • klasyfikację i kategoryzację informacji;
 • automatyczne tworzenie wysokiej jakości treści marketingowych (opisy produktów, posty na social media);
 • odpowiadanie na pytania klientów (realizacja procesu zamówień, obsługi, reklamacji);
 • tworzenie treści (dopasowywanie struktury i stylu treści do medium oraz do odbiorców);
 • obsługę HR (analiza profili kandydatów, wstępna selekcja, personalizowana komunikacja);
 • tworzenie oprogramowania (generowanie kodu, code review, refaktoryzacja)
 • działy prawne (analiza zgodności umów z założeniami, sugerowanie zapisów prawnych);
 • pracę działu sprzedaży (personalizacja oferty, odpowiadanie na pytania dotyczące oferty, obsługa komunikacji związanej z domykaniem sprzedaży).

Więcej o możliwościach Generative AI i przykładach użycia w różnych obszarach oraz wskazania, co zrobić, aby już dziś wejść w jej rewolucyjny etap, przeczytasz tutaj.

Konserwatyzm czy eksperymentowanie – Twoje podejście wobec GenAI?

Konserwatyzm

Niektórzy liderzy, choć priorytetowo traktują wdrażanie GenAI, wolą poczekać, aż nowe technologie AI będą miały ugruntowaną pozycję. Unikają angażowania się w potencjalnie ryzykowne przedsięwzięcia i dają innym organizacjom szansę na utorowanie drogi. Będą szukać narzędzi o sprawdzonej pozycji, pochodzących z uznanych źródeł.

Wadą takiego podejścia jest to, że pozwoli firmie na modernizację systemów jedynie na rynku głównego nurtu i nie zapewni żadnej przewagi konkurencyjnej. Wewnętrzne zespoły nie nauczą się wiele po drodze, a AI będzie postrzegana jako kolejna umiejętność.

Eksperymentowanie

Druga grupa liderów od samego początku eksperymentuje z AI i się na niej uczy. Wierzy, że rozwój AI to podróż i im szybciej zaczną wykorzystywać potencjał GenAI i wdrażać jej narzędzia, tym wypracują lepszą pozycję na rynku. Tworząc środowisko pracy zachęcające do eksperymentów i innowacji, organizacje te nie tylko będą mogły iteracyjnie się rozwijać, ale przyciągną talenty na wczesnym etapie rozwoju, co pozwoli im być krok przed konkurencją.

A które podejście reprezentuje Twoja firma?

Niezależnie od tego, czy podchodzisz do tematu bardziej ostrożnie czy bardziej eksperymentalnie – nic nie kosztuje wstępne rozeznanie się w możliwościach GenAI. Jest to pierwszy i niezobowiązujący krok w procesie ewentualnego wdrożenia tej technologii w Twojej firmie.

Wdrożenie Generative AI w firmie – krok pierwszy

Krok 1: Identyfikacja potrzeb Twojej firmy

Chociaż każdy lider stoi przed tym samym wyzwaniem, nie wszyscy mają takie samo nastawienie i potrzeby, jeśli chodzi o wykorzystanie narzędzi GenAI. Ponadto, klasyczny podział w firmie na działy technologiczne i biznesowe mogą dawać różne spojrzenia na strategię wdrożenia GenAI.

Zespoły zorientowane technologicznie potrzebują czasu na rozważenie dostępnych opcji i wybór właściwej architektury, podczas gdy zespoły nastawione na biznes i klienta będą dążyć do tego, aby oferować najnowsze usługi i rozwiązania.

Rozpoznanie potrzeb firmy zależy od różnych czynników i związanych z nimi pytań:

 • Czy firma ma wcześniejsze doświadczenia z tradycyjną sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym?
 • Czy firma zarządza danymi wrażliwymi?
 • Czy w firmie promowana jest kultura innowacji, eksperymentów i intraprzedsiębiorczości?
 • Czy i w jaki sposób konkurencja już postępuje dzięki inwestycjom w GenAI?

Technologie GenAI powinny być odpowiedzialne i zgodne już na etapie projektowania, aby modele i aplikacje nie stwarzały ryzyka biznesowego

Z pewnością też istnieją różnice w podejściu do zmian napędzanych przez GenAI zależnie od wielkości firmy.

Duża presja konkurencyjna sprawia, że te większe mogą (choć nie muszą) ucierpieć na tej sytuacji, ponieważ będą działać wolniej niż mniejsze. Te zaś wydają się lepiej zorganizowane lub kulturowo bardziej dostrojone do innowacji, koncentrując się na szybkości podejmowania decyzji i wdrażaniu nowych usług.

Wybór odpowiedniego partnera GenAI

Dla prawidłowego funkcjonowania każdej firmy niezbędna jest nie tylko nowoczesna, ale i skuteczna architektura danych obejmująca całą organizację.

Prawidłowo wdrożona AI w Twojej firmie stworzy podstawę zaufania wśród konsumentów i społeczeństwa

Zauważamy, że otwartość liderów na eksperymenty zależy w dużej mierze od solidnych podstaw odpowiedzialnej AI wspierającej etyczne korzystanie z technologii generatywnych.

Uwzględnienie środków bezpieczeństwa w całym procesie projektowania, opracowywania i wdrażania rozwiązań GenAI chroni dane, prywatność i zapobiega nadużyciom.

Sprostać tak wysokim wymaganiom obliczeniowym GenAI może jedynie profesjonalna i doświadczona w zakresie AI firma IT, której wybór jest kluczowy. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – być może właśnie WEBSENSA okaże się idealnym partnerem do rozwoju narzędzi GenAI w Twojej firmie.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę, że technologie GenAI będą w dalszym ciągu gwałtownie ewoluować, innowacje technologiczne stają się imperatywem biznesowym. Rok 2024 przyniesie istotną zmianę – konserwatywny sposób myślenia zostanie wystawiony na próbę. Nastąpi odchodzenie od ostrożnego podejścia, którego jesteśmy świadkami dzisiaj, na rzecz podejmowania ryzyka, gdy kolejne firmy będą zauważać, że tempo rozwoju GenAI nie słabnie.

W WEBSENSA wspieramy w bezpiecznym, odpowiedzialnym i zrównoważonym wdrażaniu i skalowaniu GenAI. Nasz doświadczony zespół ekspertów odpowie na potrzeby Twojej firmy w zakresie AI, dzięki zróżnicowanemu pakietowi usług i rozwiązań doradczych. Skontaktuj się z nami już dziś.

Powiązane artykuły

Generative AI dla każdego – odkryj 5 głównych obszarów wykorzystania

Generative AI potrafi nie tylko automatyzować zadania, ale też tworzyć tekst, muzykę, czy sztukę. Poznaj 5 obszarów wykorzystania GenAI!

ChatGPT i Generative AI – czemu TERAZ jest najlepszy czas na ich zrozumienie?

Generative AI i narzędzia jak ChatGPT rozwijają się w zaskakującym tempie. Teraz jest czas, aby je zrozumieć. Przeczytaj artykuł, aby poznać ich potencjał.